• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

LapuDzēšanasPalīdzība

PalīdzībasSaturaRādītājs > AdminstrēšanasPalīdzība ??? > LapuDzēšanasPalīdzība

Kā dzēst lapas

Ja šāda iespēja ir pieļauta (sk. KonfigurēšanasPalīdzība ??? un HelpMiscellaneous/FrequentlyAskedQuestions) un allow by ACLs, Jūs varat dzēst lapas, izmantojot DzēstLapu funkciju. Ņemiet vērā, ka lapas dzēšana – tas nozīmē lapas rezerves kopijas izveidi un tad - lapas datnes dzēšanu. Tas ir aptuveni tas pats, kā saglabāt tukšu lapu (ko sistēma pat nepieļauj).

Tas nozīmē, ka Jūs varat atgūt izdzēsto lapas saturu, izmantojot standarta mehānismus. Sk. arī HelpMiscellaneous/FrequentlyAskedQuestions sadaļu "Can I restore a page from an older version?". It īpaši, ja ievadīsiet lapas virsrakstu jeb nosaukumu GoTo tekstlodziņā, redzēsiet, ka Jums tiek piedāvāts izveidot jaunu lapu, turpretim – uzkliķējot uz Informācija (PageInfo), Jums tiks uzrādīta vecāko versiju vēsture, ja vien lapa pa to laiku nav tikusi "iztīrīta" (purged - ?).

(!) Vienīgais veids, kā neatgriezeniski un pilnībā izdzēst lapu (ieskaitot rezerves kopijas, vēsturi, piesaistes, etc.) ir via the shell on the host system.’’ Lapu datnes atrodamas "data/pages/<PageName>" direktorijā, un Jūs varat vienkārši izdzēst visu <PageName>. Šai gadījumā lapu atjaunot vairs nebūs iespējams.

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:04