• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

NavigareSit

NavigareSit este locul principal de explorare al acestui wiki. MoinMoin oferă aceste tipuri de IndexingSchemes:

Pe fiecare pagină există acţiuni care permit navigarea către alte pagini referitoare la pagina curentă:

  • PaginiAsemănătoare

  • HartaLocalăSit

În plus, există macro-urile [[PageList]], [[FullSearch('text')]] şi [[TableOfContents]], care vă permit să generaţi automat indecşi pentru părţi coerente din wiki.

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:04