• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

PalīdzībaProgrammētājiem

Saturs

  1. Palīdzība MoinMoin projekta attīstībā
  2. Sniegums

Palīdzība MoinMoin projekta attīstībā

Bez citu lietotāju brīvprātīga devuma MoinMoin trūktu daudzu tā patreizējo iezīmju. Ja arī jūs vēlaties padalīties ar savu sniegumu MoinMoin uzlabošanā, jūs varat:

  • izstrādāt jaunus paplašinājumus (makrosi, darbības, procesori, parsētāji)

  • veidot izstrādes versiju un iesaistīties tās jauno iespēju testēšanā

  • testēt MoinMoin uz konkrētas platformas vai konkrētām Python versijām,

  • piedalīties tulkošanā, it īpaši – piesaistot projektam jaunas valodas,

  • palīdzēt izstrādāt jaunas tēmas, CSS un ikonas.

  • ...

Sīkāku informāciju par MoinMoin pirmkodu un citiem izstrādes jautājumiem varat atrast MoinMoin galvenajā Viki, MoinDev un tā apakšlapās.

Sniegums

Sk. MoinMoinExtensions.

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:08