• Immutable Page
 • Info
 • Attachments

SintaksesIzziņa

Šajā lapā mēģināt izmantot visus marķējuma elementus, vismaz vienreiz.

Saturs

 1. Virsraksts
  1. Virsraksts 2
 2. Fontu stili
  1. Sintakses izgaismošana
 3. Emocijzīmes
 4. Hipersaites
  1. Iekšējas
  2. Ārējas
  3. VikiVārdu izbēgšana (LVXXX)
 5. Blokcitāts
 6. Atzīmju saraksts
 7. Numurēts saraksts
 8. Apraksti + definīcijas
 9. Koda attēlošana
 10. Tabulas
  1. General table layout and HTML like options
  2. Cell width
  3. Spanning rows and columns
  4. Alignment
  5. Colors
  6. CSV Tables
 11. Rules
 12. Macros

= Virsraksts =
== Virsraksts 2 ==
=== Virsraksts 3 ===
==== Virsraksts 4 ====
===== Virsraksts 5 =====

Virsraksts

Virsraksts 2

Virsraksts 3

Virsraksts 4

Virsraksts 5

Fontu stili

Parasts teksts, ''uzvērts'', '''treknrakstā''', __pasvītrots__, ,,apakšraksts,,, ^augšraksts^, `rakstāmmašīna` and {{{rakstāmmašīna}}}.

Parasts teksts, uzvērts, treknrakstā, pasvītrots, apakšraksts, augšraksts, rakstāmmašīna and rakstāmmašīna.

Sintakses izgaismošana

 •  1 # python kods
    2 print code.colorize("abc", 1 + 1)
  

Emocijzīmes

Markup Display Filename Markup Display Filename Markup Display Filename
(!) (!) idea.png (./) (./) checkmark.png /!\ /!\ alert.png
:( :( sad.png :) :) smile.png :)) :)) smile3.png
:-( :-( sad.png :-) :-) smile.png :-)) :-)) smile3.png
:-? :-? tongue.png :D :D biggrin.png :\ :\ ohwell.png
:o :o redface.png ;) ;) smile4.png ;-) ;-) smile4.png
<!> <!> attention.png <:( <:( frown.png >:> >:> devil.png
B) B) smile2.png B-) B-) smile2.png X-( X-( angry.png
{*} {*} star_on.png {1} {1} prio1.png {2} {2} prio2.png
{3} {3} prio3.png {OK} {OK} thumbs-up.png {X} {X} icon-error.png
{da} {da} flag-da.png {de} {de} flag-de.png {en} {en} flag-en.png
{es} {es} flag-es.png {fi} {fi} flag-fi.png {fr} {fr} flag-fr.png
{it} {it} flag-it.png {i} {i} icon-info.png {ja} {ja} flag-ja.png
{ko} {ko} flag-ko.png {nl} {nl} flag-nl.png {o} {o} star_off.png
{pt} {pt} flag-pt.png {sv} {sv} flag-sv.png {us} {us} flag-us.png
{zh} {zh} flag-zh.png |) |) tired.png |-) |-) tired.png

Hipersaites

Iekšējas

 * MoinMoin
 * MoinMoin/TextFormatting
 * MoinMoin/InstallDocs 
 * ../InstallDocs 
 * /SubPage
 * Self:InterWiki
[#anchorname Enkurs Saite]

Enkurs Saite

Ārējas

 * http://moinmoin.wikiwikiweb.de/
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/]
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/ MoinMoin Wiki]
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png]
 * http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png moinmoin.png]
 * MeatBall:InterWiki
 * wiki:MeatBall/InterWiki
 * [wiki:MeatBall/InterWiki]
 * [wiki:MeatBall/InterWiki InterWiki page on MeatBall]
 * [file:///servername/full/path/to/file/filename%20with%20spaces.txt Click here to read filename with spaces.txt]
 * user@example.com

VikiVārdu izbēgšana (LVXXX)

Viki''''''Vārds
Viki``Vārds

VikiVārds VikiVārds

Blokcitāts

 Tā tas ir iecerēts
 Pat vairāk...
 • Tā tas ir iecerēts

  • Pat vairāk...

Atzīmju saraksts

 * elements 1

 * elements 2, ar atstatumu
 * elements 3
  * elements 3.1
 • elements 1

 • elements 2, ar atstatumu

 • elements 3

  • elements 3.1

Numurēts saraksts

 1. elements 1
  i. elements 1
  i. elements 2
 1. elements 1

  1. elements 1

  2. elements 2

 1. elements 2
  a. elements 1
  a. elements 2
 1. elements 2

  1. elements 1

  2. elements 2

Apraksti + definīcijas

 Termins:: Apraksts
 Iezīme:: Definīcija
Termins

Apraksts

Iezīme

Definīcija

Koda attēlošana

 • rinda 1
    4 pozīciju atkāpe
  

Tabulas

General table layout and HTML like options

 ||||||<tablewidth="80%">'''Heading'''||
 ||cell 1||cell2||cell 3||
 ||<rowspan=2> spanning rows||||<bgcolor='#E0E0FF'> spanning 2 columns||
 ||<rowbgcolor="#FFFFE0">cell2||cell 3||
 • Heading

  cell 1

  cell2

  cell 3

  spanning rows

  spanning 2 columns

  cell2

  cell 3

Cell width

 || narrow ||<:99%> wide ||
 • narrow

  wide

Spanning rows and columns

 ||<|2> 2 rows || row 1 ||
 || row 2 ||
 ||<-2> row 3 over 2 columns ||
 • 2 rows

  row 1

  row 2

  row 3 over 2 columns

Alignment

 ||<(> left ||<^|3> top ||<v|3> bottom ||
 ||<:> centered ||
 ||<)> right ||
 • left

  top

  bottom

  centered

  right

Colors

 ||<#FF8080> red ||<#80FF80> green ||<#8080FF> blue ||
 • red

  green

  blue

CSV Tables

Data separated by semicolons (see raw text):

Col1 Col3 Col4
1 3 4
a c d
 • Col1 Col3 Col4
  1 3 4
  a c d

Data separated by commas (see raw text):

Col1 Col2 Col3 Col4
1 2 3 4
a b c d

Rules

--- (not a rule)
----
-----
------
-------
--------
---------
----------
-------------------------------------------- (not thicker than 10)

--- (not a rule)

(not thicker than 10)

Macros

[[Anchor(anchorname)]]
'''[[PageCount]]''' pages
[[RandomPage]]

4416 pages HjälpMedMakron

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:08