LinuxVirt:

Grafiskās emocijzīmes

Lai ievietotu emocijzīmi, vienkārši izvēlieties kādu no šīs tabulas un ierakstiet vai nu tās marķējumu, vai datnes nosaukumu. Atcerieties – lai ikonas būtu redzamas, svarīgi pirms un pēc marķējuma atstāt atstarpi!

Markup Display Markup Display Markup Display Markup Display
X-( X-( :D :D <:( <:( :o :o
:( :( :) :) B) B) :)) :))
;) ;) /!\ /!\ <!> <!> (!) (!)
:-? :-? :\ :\ >:> >:> |) |)
:-( :-( :-) :-) B-) B-) :-)) :-))
;-) ;-) |-) |-) (./) (./) {OK} {OK}
{X} {X} {i} {i} {1} {1} {2} {2}
{3} {3} {*} {*} {o} {o}    

Sīkāku informāciju par marķējumu var atrast šeit: RediģēšanasPalīdzība.