LinuxVirt:

Formatēšanas pamatprincipi

Burtveidols

Nosaukums/Piemērs

Marķējums

Piezīmes

kursīvs

''kursīvs''

Divkārši apostrofi.

trekns

'''trekns'''

Trīskārši apostrofi.

mašīnraksts

`mašīnraksts`

Viens backticks. Viki marķējums netiek ņemts vērā.

kods

{{{kods}}}

Piemērs. Viki marķējums netiek ņemts vērā.

pasvītrots

__pasvītrots__

augšraksts

^augš^

apakšraksts

,,apakš,,

mazāks

~-mazāks-~

lielāks

~+lielāks+~

Krāsains kods

Pastāv vairāki veidi, kā atainot krāsainu koda formatēšanu:

  1. Start a special code block containing the parser's name: {{{#!parsername

  2. Embed a file attachment bearing a supported extension (such as ".py") with inline:

  3. Begin a page with the format processing instruction: `#format parsername

Piemērs.

Lai uzzinātu, kādas ir atbalstītās valodas, skatiet HelpOnParsers.


Piemēri

Kā apvienot ''kursīvu'' ar '''treknu'''

Marķējums

Rezultāts

'''''Apvienot''' sākumā''

Apvienot sākumā

'''''Apvienot'' sākumā'''

Apvienot sākumā

'''Apvienot ''beigās'''''

Apvienot beigās

''Apvienot '''beigās'''''

Apvienot beigās

Kods

{{{
10 PRINT "Čau, čau!"
20 GOTO 10
}}}

Rezultāts:

10 PRINT "Čau, čau!"
20 GOTO 10

Augšraksts & apakšraksts

No matemātikas stundām bērnībā atminēsieties, ka ''a''^2^ + ''b''^2^ = ''c''^2^ - ja vien Jūsu galva nav pilna ar H,,2,,O.

Rezultāts:

No matemātikas stundām bērnībā atminēsieties, ka a2 + b2 = c2 - ja vien Jūsu galva nav pilna ar H2O.

Krāsains kods, Metode#1

{{{#!python
from colors import palette
palette.colorize('python')
}}}

Rezultāts:

   1 from colors import palette
   2 palette.colorize('python')