LinuxVirt:

Horizontālas līnijas

Uzrakstot četras vai vairāk domzīmes pēc kārtas, Jūs varat šķērsām lapai ievietot horizontālu līniju. Domzīmju skaits horizontālās līnijas marķējumā nosaka līnijas treknumu. Maksimālais domzīmju skaits – 10.

Lai gūtu vairāk informācijas par iespējamo marķējumu, sk. RediģēšanasPalīdzība.

Piemērs

--- (šī nav horizontāla līnija)
----
-----
------
-------
--------
---------
----------
-------------------------------------------- (maksimālais līnijas treknums ir 10)

Uz ekrāna

--- (šī nav horizontāla līnija)

(maksimālais līnijas treknums ir 10)