LinuxVirt:

OhjeSisältö > OhjeMuokkauksesta

Alasivujen luominen

Alasivut ovat ryhmä sivuja, joiden nimessä on sama alkuliite. Alkuliite on niin sanotun pääsivun oma nimi. Käytännössä alasivujen luominen onnistuisi merkinnöillä !PääSivuAlaSivu1, !PääSivuAlasivu2, !PääSivuAlaSivu3, sillä kaikkien alkuliite on !PääSivu. Merkintöjen !PääSivu/AlaSivu1 ja !PääSivu/Alasivu2 käyttäminen alasivuja luodessa helpottaa sivuilla liikkumista verrattuna aiempaan esimerkkiin. Kun linkkaat pääsivulta alasivulle, pääsivun nimen kirjoittaminen ei ole välttämätöntä käyttäessä "/"-merkkiä.

Käyttämällä merkkiä "/" pystyt yhdistämään useita WikiNimiä ja luot samalla hierarkioita. Käytännössä alasivut ovat normaaleja sivuja, mutta alasivujen nimet sisältävät merkin "/". Tästä syystä alasivuja käsitellään normaalisti, ne esimerkiksi tallennetaan aivan kuten muutkin sivut. Alasivut ovat asetuksista määriteltävissä oleva toiminto. Vakioasetuksilla alasivut ovat käytössä ja ne suositellaan pitämään käytössä, sillä esimerkiksi ohjesivut käyttävät alasivumerkintöjä.

Linkataksesi sisarsivulle käytä merkintää "../". Esimerkiksi merkintä ../MuutSivut ohjaa sivun OhjeMuokkaus alasivulle MuutSivut.

Merkintätapa

 * OhjeMuokkauksesta/AlaSivut
 * [wiki:OhjeMuokkauksesta/AlaSivut Linkki tälle samalle sivulle]
 * [wiki:Self:OhjeMuokkauksesta/AlaSivut Linkki tälle samalle sivulle]
 * /KolmasTaso
 * [wiki:/KolmasTaso Tämän sivun alasivu]
 * ["/Alasivu vapaamuotoisella nimellä"]
 * ../AlaSivut
 * ["../"] (Ohjaa yläsivulle, jonka nimeä ei tässä tapauksessa mainita linkissä)
 * [:../:Linkki yläsivulle]

Esitystapa

/!\ Kolmannen tason sivujen luominen ei ole suotavaa!