LinuxVirt:

XML puslapiai ir XSLT apdorojimas

Jeigu savo sistemoje esate įdiegę Python4Suite, XML dokumentus įmanoma išsaugoti kaip puslapius. Svarbu pradėti šiuos puslapius XML aprašu "<?xml ...>" pačioje pirmoje eilutėje. Taip pat turite patikslinti/nurodyti stiliaus lentelę (stylesheet), kuri bus naudojamas apdorojimui iš XML į HTML dokumentą. Tai daroma, naudojant standartines "xml-stylesheet" apdorojimo instrukcijas, su pavadinimu puslapio, turinčio stiliaus lentelę (stylesheet) kaip "href" parametrą.

Nepamirškite aktyvinti XSLT apdorojimo (žiūrėkite "HelpOnConfiguration").

Norėdami daugiau informacijos, pažvelkite į tolesnį pavyzdžį, kurį taip pat galima rasti XsltVersijaLT puslapyje.

Pavyzdys

<?xml version="1.0"?>

<?xml-stylesheet href="XsltVersion" type="text/xml"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" indent="no"/>

  <xsl:template match="/">
   Šioje Wiki veikia XSLT varikliukas
   <xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor')"/>
   (<a href="{system-property('xsl:vendor-url')}"><xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor-url')"/></a>)
   realizuojantis XSLT v<xsl:value-of select="system-property('xsl:version')"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

DocBook atvaizdavimas

Kad MoinMoin galėtų atvaizduoti DocBook puslapius, jums reikės sekti žemiau nurodytus žingsnius. Po to jūs galėsite MoinMoin rašyti DocBook failus ir matyti juos atvaizduotus kaip HTML. Atminkite, jog DocBook puslapių atvaizdavimas gali užtrukti kelias apdorojimo laiko sekundes (tai padaroma po puslapio išsaugojimo).

DocBook palaikymo įdiegimas

 1. Įdiekite 4suite ir aktyvinkite XSLT apdorojimą, žiūrėkite aukščiau.
 2. Eikite į DocBook failus SourceForge ir atsisiųskite naujausią archyvą. Jame yra XSLT failai, reikiami HTML generavimui.

 3. Išskleiskite archyvą ir nukopijuokite visus aplankus html, lib, common ir failą VERSION į aplanką, kuris yra rašomas MoinMoin (pvz., data).

  • Po 4suite atnaujinimo turite pašalinti failą db_compiled.dat šiame aplanke (jei egzistuoja).

 4. Redaguokite savo wiki konfigūraciją, atributas docbook_html_dir turi nuorodą į aplanką (kuriame yra, pvz., failas docbook.xsl), kurį sukūrėte paskutiniame žingsnyje.

 5. Dabar turėtumėte galėti naudotis DocBook analizatoriumi.

DocBook naudojimas

Tiesiog parašykite savo DocBook failą kaip tai darytumėte ir kitoje aplinkoje. Jeigu norite įterpti nuorodas į kitus puslapius, paprasčiausiai tekste parašykite WikiPavadinimą. Atminkite, jog puslapiai, kuriems reikėtų ["..."] nuorodų paprastame wiki žymėjime, kol kas negali būti tiesiogiai susietos.

DocBook žymėjimas nurodomas #format docbook pirmoje puslapio eilutėje arba wiki puslapyje štai taip:

XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.1.2//EN" "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.1.2/docbookx.dtd">
<book>
<bookinfo>
<author>
<firstname>Bernd</firstname>
<surname>Le Pain</surname>
</author>
<copyright>
<year>2005</year>
</copyright>
</bookinfo>
<chapter>
<title>Tai skyriaus pavadinimas</title>
<sect1>
<title>Tai poskyrio pavadinimas</title>
<para>Tai paragrafas.</para>
<para>
<emphasis role="bold">
Tai paryškintas paragrafas.
</emphasis>
</para>
</sect1>
</chapter>
</book>

Atminkite, jog tam, kad šis pavyzdys veiktų, jums reikės įdiegti DocBook kaip nurodyta aukščiau.