LinuxVirt:

Saraksti un atkāpes

Atzīmju sarakstus un numurētus sarakstus Jūs varat izveidot ļoti vienkārši. Viss, kas Jums ir jāizdara, ir jāizveido atkāpe tai rindiņai, kura satur saraksta elementu. Lai iegūtu atzīmju elementus, pirms katra elementa ievietojiet zvaigznīti "*"; lai iegūtu numurētus elementus, pirms katra elementa ievietojiet veidnes "1.", "a.", "A.", "i." vai "I.". Pārējos gadījumos rinda vienkārši tiks izveidota ar atkāpi. Lai izveidotu numurētu sarakstu ar kādu konkrētu sākuma vērtību, pievienojiet "#value" numura veidnei.

/!\ Zvaigznītes un numura veidnes ievieto, pirms un pēc simbola atstājot vienu atstarpi.

Lai izveidotu dažādu līmeņu ligzdstruktūras sarakstus, lieto dažāda lieluma atkāpes. Visi viena lieluma atkāpei piederoši elementi pieder vienam un tam pašam (apakš-)sarakstam. Tas nozīmē, ka pēc saraksta sākšanas Jūs nedrīkstat mainīt saraksta stilu.

Definīciju saraksti var tik veidoti ar formas <atstarpe>termins:: definīcija palīdzību. Iegaumējiet, ka pagaidām vēl termins nedrīkst saturēt Viki marķējumu.

Lai gūtu vairāk informācijas par iespējamo marķējumu, skatiet RediģēšanasPalīdzība.

Piemēri

Ja izveidosiet šādu
 atkāpi, tad LVXXX ''then it is indented in the output''.
  Iespējami vairāki atkāpju līmeņi

Ja pievienosiet zvaigznītes rindas sākumā,
 * iegūsiet
 * atzīmētu
 * sarakstu,
  * kuru var arī
   * izvērst vairākos līmeņos.
 * Saraksta elementu Viki marķējumaa varat ievietot arī līnijas pārtraukumus, izveidojot atkāpi LVXXX “additional lines at the same
 level as the initial star that began the list item".
  <!> nav spēkā numurētiem sarakstiem.

Numurēts saraksts ar atzīmēm:
 1. viens
 1. divi
  1. viens
   * atzīme 1
   * atzīme 2
  1. divi
 1. trīs
  * atzīme
   1. viens

Numurētu sarakstu variācijas:
 * Romiešu cipari ar mazo burtu
  i. one
  i. two
 * Romiešu cipari ar lielo burtu (sākot ar 42)
  I.#42 četrdesmit divi
  I. četrdesmit trīs
 * LVXXX Alpha (?) ar mazo burtu
  a. viens
  a. divi
 * Alpha (?) ar lielo burtu
  A. viens
  A. divi

 termins:: definīcija
 cits termins:: un cita definīcija

Uz ekrāna

Ja izveidosiet šādu atkāpi, tad LVXXX then it is indented in the output.

Ja pievienosiet zvaigznītes rindas sākumā,

Numurēts saraksts ar atzīmēm:

 1. viens
 2. divi
  1. viens
   • atzīme 1
   • atzīme 2
  2. divi
 3. trīs
  • atzīme
   1. viens

Numurētu sarakstu variācijas:

termins
definīcija
cits termins
un cita definīcija