LinuxVirt:

#pragma section-numbers off
#acl All:admin,read,write,delete,revert
#language en

Ezen az oldalon megpróbálunk minden formázási lehetőséget legalább egyszer bemutatni.

'''Index'''
<<TableOfContents(2)>>

Index

Fejlécek

2. Fejléc

3. Fejléc

4. Fejléc

5. Fejléc

Betűstílusok

Normális szöveg, ''kiemelt'', '''félkövér''', __aláhúzott__, ,,alső index,,, ^felső index^, `gépíró` és {{{gépíró

.}}}

Normális szöveg, kiemelt, félkövér, aláhúzott, alső index, felső index, gépíró és gépíró.

Szintakszis kiemelés

Figurák

Markup Display Markup Display Markup Display Markup Display
X-( X-( :D :D <:( <:( :o :o
:( :( :) :) B) B) :)) :))
;) ;) /!\ /!\ <!> <!> (!) (!)
:-? :-? :\ :\ >:> >:> |) |)
:-( :-( :-) :-) B-) B-) :-)) :-))
;-) ;-) |-) |-) (./) (./) {OK} {OK}
{X} {X} {i} {i} {1} {1} {2} {2}
{3} {3} {*} {*} {o} {o}    

Hiperhivatkozások

Belső

 * MoinMoin
 * MoinMoin/TextFormatting
 * MoinMoin/InstallDocs 
 * ../InstallDocs 
 * /SubPage
 * Self:InterWiki

[#anchorname Horgony Kapocs]

Horgony Kapocs

Külső

 * http://moinmoin.wikiwikiweb.de/
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/]
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/ MoinMoin Wiki]
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png]
 * http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png moinmoin.png]
 * MeatBall:InterWiki
 * wiki:MeatBall/InterWiki
 * [wiki:MeatBall/InterWiki]
 * [wiki:MeatBall/InterWiki InterWiki page on MeatBall]
 * [file://servername/full/path/to/file/filename%20with%20spaces.txt Click here to read filename with spaces.txt]
 * me@privacy.net

WikiNevek írása

Wiki''''''Név
Wiki``Név

WikiNév WikiNév

Idézet blokk

 Ez a sor beljebb kezdődik
 Ez még inkább

Listák

 * 1. elem

 * 2. elem, kis sorközzel
 * 3. elem
  * 3.1-es elem

Számozott listák

 1. 1. elem
  i. 1. elem
  i. 2. elem
 1. 1. elem
  1. 1. elem
  2. 2. elem

 1. 2. elem
  a. 1. elem
  a. 2. elem
 1. 2. elem
  1. 1. elem
  2. 2. elem

Leírások + Definíciók

 Fogalom:: Leírás
 Címke:: Definíció
Fogalom
Leírás
Címke
Definíció

Kód megjelenítése

Táblázatok

Általános táblázat elrendezés HTML-szerű kapcsolókkal

 ||||||<tablewidth="80%">'''Fejléc'''||
 ||1. cella||2. cella||3. cella||
 ||<rowspan=2> sorok összeolvasztása||||<bgcolor='#E0E0FF'> 2 oszlop összeolvasztása||
 ||<rowbgcolor="#FFFFE0">2. cella||3. cella||

Cella szélessége

 || keskeny ||<:99%> széles ||

Sorok és oszlopok csoportosítása

 ||<|2> 2 sor || 1. sor ||
 || 2. sor ||
 ||<-2> 3. sor 2 oszlopon át ||

Igazítás

 ||<(> balra ||<^|3> fel ||<v|3> le ||
 ||<:> középre ||
 ||<)> jobbra ||

Színek

 ||<#FF8080> piros ||<#80FF80> zöld ||<#8080FF> kék ||

CSV táblák

Az adat pontosvesszőkkel van elválasztva (ld. a nyers szöveget):

1. oszlop 3.oszlop 4. oszlop
1 3 4
a c d

Vesszőkkel elválasztva (ld. a nyers szöveget):

1. oszlop 2. oszlop 3.oszlop 4. oszlop
1 2 3 4
a b c d

Vonalak

--- (nem vonal)
----
-----
------
-------
--------
---------
----------
-------------------------------------------- (10-nél nem lesz vastagabb)

--- (nem vonal)

(10-nél nem lesz vastagabb)

Makrók

<<Anchor(horgonynév)>>
'''<<PageCount>>''' oldalak száma
<<RandomPage>>

1931 oldalak száma MoinI18n/de