LinuxVirt:

WikiWiki znamená v havajštině "rychle"